Együttműködési megállapodás az MKP-val

Együttműködési megállapodás

amely a Magyar Közösség Pártja (továbbiakban MKP) és a Fiatal Függetlenek (továbbiakban FF) képviselői között jött létre, alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:
egyetértve abban, hogy a felelős politika célja a szlovákiai magyar közösség érdekérvényesítő képességének növelése,
azonosulva azzal, hogy a hatékony szlovákiai magyar érdekérvényesítés letéteményesei a közösségi alapon létrejött szerveződések,
a 2016-os parlamenti választásokon való eredményes részvétel, a szlovákiai magyar érdekképviselet megújítása, valamint az érdemi jogbővítés megteremtése érdekében az aláíró felek megállapodnak, hogy:

  1. Az MKP és az FF együttműködése keretein belül az MKP mint szervezet és az FF mint csoportosulás megőrzi saját önállóságát és identitását.
  2. Az MKP vállalja, hogy 2016-os parlamenti választási listáján a következő négy helyet biztosítja az FF képviselőinek: 9. Orosz Örs, 19. Zachar Pál, 29. Bóna Zoltán, 69. Bauer Ildikó.
  3. Az FF vállalják, hogy megválasztásuk esetén az MKP frakciójának tagjaként tevékenykednek a Szlovák Köztársaság törvényhozásában.
  4. Az FF vállalják, hogy egy személyt delegálnak az MKP központi kampánystábjába és kampány-elképzeléseiket rendszeresen ismertetik.
  5. Az FF vállalják, hogy szórólapjaikon, plakátjaikon és facebookos oldalukon megjelenítik az MKP logóját.
  6. Az MKP és az FF egyetértenek abban, hogy szülőföldünk felemelkedése nem képzelhető el szakszerű politika nélkül. A két szervezet programjának összehangolása érdekében rendszeresen konzultálnak.

Jelen együttműködési megállapodás nem tartalmaz titkos záradékot és az aláíró felek hozzájárulnak a megállapodás nyilvánosságra hozatalához.

Pozsony, 2015. október 7.

Aláírók:
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke
Orosz Örs, a Fiatal Függetlenek képviselőjelöltje
Bóna Zoltán, a Fiatal Függetlenek képviselőjelöltje
Zachar Pál, a Fiatal Függetlenek képviselőjelöltje
Bauer Ildikó, a Fiatal Függetlenek képviselőjelöltje